Hoe ik mijn 1e jaar als raadslid in de Beekse politiek heb beleefd!

op zaterdag, 28 maart 2015. Posted in Politiek

Door Silvia Bloemsma

Silvia_Bloemsma

De tijd is om gevlogen. Ik heb er al een jaar als raadslid in Hilvarenbeek op zitten. Tijd om, met wie het wil lezen natuurlijk, te delen hoe ik dat als nieuweling heb ervaren.

Het was een intens jaar waarin eigenlijk alle gevoelens en emoties wel voorbij zijn gekomen. Enthousiast ben ik gestart en al snel drong het tot me door welke verantwoordelijkheid je eigenlijk draagt en dat was het begin van mijn leerproces. In vogelvlucht neem ik u mee in het afgelopen jaar.

Trots, was en ben ik omdat ik van u als inwoner een stem heb gekregen en u daarmee het vertrouwen in mij hebt uitgesproken.

Leerzaam, was en is het omdat de veelzijdigheid van de dossiers enorm is.

Intensief, was en blijft het voorlopig wel omdat de weken waarin ik 3 of 4 avonden met de politiek bezig ben ruim de overhand hebben.

Persoonlijke groei, ook die heb ik doorgemaakt en maak ik nog steeds door omdat ik enorm veel heb geleerd over de politiek in het algemeen en de Beekse politiek in het bijzonder. Groei door de dingen die goed zijn gegaan maar ook groei door de fouten die ik heb gemaakt. Tja niets menselijks is mij vreemd.

Teleurstelling, ook die heb ik te verwerken gehad omdat het er soms erg heftig aan toe ging. Als beginneling heb ik denk ik toch wel één van de heftigste periodes meegemaakt binnen de Beekse politiek.

Passievol, was en ben ik altijd om zo goed mogelijk op te komen voor uw belangen. Altijd met de vraag; "Wat betekent datgene wat wij daar als raad bedenken en afspreken voor u?" Krijgt u als inwoner wat u nodig hebt?

Gedreven, omdat ik alles wat ik doe niet met 100% maar met 300% inzet doe om zo de beste besluiten te kunnen nemen.

Ambitieus, omdat ik de politiek ben ingegaan met een ambitie. De ambitie om iets te veranderen. Om de politiek dichter bij u als inwoner te brengen. Om meer openheid en duidelijkheid aan u als inwoner te verschaffen. Om bereikbaar te zijn voor u zodat u me weet te vinden. Maar zeker ook om het imago dat kleeft aan de politiek te verbeteren.

Als u me dan vraagt, Silvia ben je geslaagd voor wat betreft je doel en gestelde ambitie dan is het antwoord: Ja en nee.

Ja, omdat de basis, het fundament voor het bieden van goede zorg is gelegd en omdat u me steeds beter weten te vinden.

Nee, omdat de betrokkenheid van u als inwoner bij de politiek zeker nog verbeterd kan worden alhoewel ik besef dat dit geen makkelijke opgave is.

Maar ook als het gaat om het imago van de politiek dan ligt daar misschien een nog wel grotere opgave. Ongetwijfeld hebt u zo nu en dan flarden meegekregen van hoe het er in de Beekse politiek aan toe is gegaan het afgelopen jaar. Dat maakt dat ik me nog meer vast wil bijten in de ambitie om te blijven werken aan een beter imago van de Beekse politiek. Want niet zoals het altijd is geweest hoeft per definitie de juiste graadmeter te zijn. Nee, soms moet er iets veranderen zodat het uiteindelijk beter wordt.

Dus houd ik vast aan het positieve.

Ik zie dat de raadsleden betrokken zijn bij de onderwerpen en dossiers die voorbij komen. Dat ze met passie opkomen voor de belangen van u als inwoner. Dat we het v.w.b. verreweg de meeste dossiers met elkaar eens waren.

Zijn we het dan altijd met elkaar eens geweest. Nee! In een paar dossiers stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Maar zelden is iets alleen maar zwart of alleen maar wit. Meestal heeft een verhaal twee kanten. Elk voorstel kent voorstanders en tegenstanders. En de waarheid bij een meningsverschil of discussie ligt vaak in het midden.

Dat betekent wat mij betreft niet dat de een gewonnen heeft en de ander verloren. Dat de een gelijk heeft en de ander niet. Er zijn vaak meerdere smaken, de een niet beter dan de ander maar wel anders.

Net zoals we als raadsleden allemaal verschillend zijn of als politieke partij, zo bent u ook als inwoners verschillend. Niet per definitie wat de ene inwoner wenst komt overeen met wat de andere inwoner wenst. En daar is ook niets mis mee. Anders zou het maar een saaie boel worden als we allemaal hetzelfde zijn of hetzelfde willen. Elke politieke partij heeft het gedachtegoed van u als zijn of haar kiezer centraal staan. Maar de kracht zit hem in het verbinden en het bouwen van bruggen in het belang van u als inwoner.

Daar ga ik ook komend jaar voor. Met een kritische houding ten aanzien van alles, dus ook van mezelf. Niet zomaar iets aan nemen maar vragen stellen en discussiëren gericht op verbetering van zowel mijzelf, van het beleid dat we uitzetten en van het beeld van de Beekse politiek.

Nog volop werk aan de winkel dus.